Voor doorverwijzers

Wij onderhouden stabiele samenwerkingsverbanden met huisartsen, psychiaters en psychotherapeuten. Tevens hechten wij veel belang aan kwaliteitsbewaking Om die reden maken we tijd voor intervisie en supervisie.

De ervaring leert ons dat samenwerken, samen communiceren, een meerwaarde voor zowel cliënt als hulpverlener kan betekenen. Een to the point-communicatie met belangrijke betrokkenen wordt gezien als een belangrijke constante binnen het werken met de cliënt.

Als psychotherapeuten zijn we verplicht tot geheimhouding, dit komt voort uit het beroepsgeheim. De inhoud van de begeleiding wordt zodoende als vertrouwelijk beschouwd, en kan niet zonder jouw toestemming gedeeld worden met anderen. Je kan als cliënt wel de toestemming geven aan jouw hulpverlener om, in functie van de observatie, diagnosestelling, begeleiding, in communicatie te treden met, en/of dossiergegevens op te vragen bij en uit te wisselen met professionele derden.

Indien je als doorverwijzer graag uitgebreider geïnformeerd wordt over de praktijk en onze manier van werken, kan je steeds contact opnemen met Helena Sybers (regio Antwerpen), of Jorien Smets (regio Kalmthout).
Indien je wenst, komen we graag bij je langs om ons voor te stellen.

Denk je er aan om een cliënt door te verwijzen voor psychotherapeutische begeleiding, dan kan je ook zelf met ons contact nemen. Op basis van een korte vraagverduidelijking wordt bekeken of het een juiste afstemming van vraag en aanbod betreft.

Wil je als hulpverlener werken aan je professionalisering, of heb je nood aan bijkomende omkadering in je praktijkwerk? Contacteer Helena voor het bespreken van mogelijkheden tot het aanvatten van een supervisietraject.